Lesmethode

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik geef privéles, om zo voldoende individuele aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling te kunnen geven. Met de leerling samen wordt gezocht naar muziek waar hij/zij zich in thuis voelt, echter wordt dit verweven met een klassiek repertoire.

Samen muziek maken is leuk en leerzaam! Daarom kan iedere leerling al vrijwel vanaf het eerste begin meedoen met de ensemblelessen. Deze worden eens in de 6 weken gegeven. Ik arrangeer de muziek zo dat iedereen, ongeacht niveau of ervaring mee kan spelen.

Ook werk ik soms met grafische notatie om de kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van klankeigenschappen en het verhaal in de muziek en deze vormgeven op papier. Hierbij probeer ik , om het leerproces te stimuleren en bevorderen, zoveel mogelijk aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind.

In de beginfase wordt meestal gebruik gemaakt van een combinatie van door mijzelf samengestelde en geschreven lessen en lessen uit muziekboeken. Er kan u dus gevraagd worden zelf een muziekboek / partituren aan te schaffen.

Studeren

Een essentieel onderdeel van elke muziekles is het thuis oefenen. Er wordt van de leerling verwacht elke dag even de cello of viool te pakken en het huiswerk te oefenen. Eén keer per week krijgt de leerling les. De andere dagen is de leerling zijn eigen leraar. Ik zal in de lessen aandacht besteden aan hoe dit het beste kan. Zoals al eerder genoemd,
is het wenselijk indien ouders/verzorgers van jonge kinderen, actief betrokken zijn bij het studeren.

Cello en vioolles voor jonge kinderen (vanaf 5 jaar)

Omdat kinderen op jonge leeftijd nog moeite kunnen hebben met notenschrift, werk ik voornamelijk auditief, maar wordt wel het notenschrift vanaf het begin geïntroduceerd. Klappen van ritmes, zingen van melodieën en herkennen van klanken, spelenderwijs gewend raken aan het instrument en op die manier met plezier leren muziek maken zorgen voor een goede basis.

Er wordt wel van de ouders/verzorgers verwacht dat zij thuis begeleiden in het oefenen.

Ook werk ik met grafische notatie om de kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van klankeigenschappen en deze vormgeven op papier. Hierbij probeer ik , om het leerproces te stimuleren en bevorderen, zoveel mogelijk aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind.

Cello en vioolles voor iets oudere kinderen (start leeftijd ongeveer 8-9 jaar)

Vanaf het moment dat kinderen kunnen lezen, kunnen ze ook notenschrift aanleren. Ik werk vanaf les 1 met het herkennen van notenschrift, het lezen en omzetten hiervan in muziek. Algemene muziektheorie wordt op deze manier ook natuurlijk verweven in de muziekles. Uiteraard is het heel belangrijk te horen wat je speelt en te herkennen of dat klopt met wat er staat. Hier wordt veel aandacht aan besteed in de lessen. Muziek maken is niet alleen noten kunnen spelen, het is het overbrengen van een gevoel en vooral ook zelf plezier hebben in dat wat je doet. Ook bij de oudere kinderen is beeldvorming een belangrijk onderdeel van de muziekles. Ook in deze leeftijdscategorie maak ik gebruik van grafische notatie, in combinatie met traditionele notatie. Reden hiervan is ook weer aansluiten op de ontwikkeling van het kind om zo het leerproces te stimuleren en te bevorderen.

Studeren

Een essentieel onderdeel van elke muziekles is het thuis oefenen. Er wordt van de leerling verwacht elke dag even de cello te pakken en het huiswerk te oefenen. Eén keer per week krijgt de leerling cello les. De andere dagen is de leerling zijn eigen leraar. Ik zal in de lessen aandacht besteden aan hoe dit het beste kan. Het is wenselijk indien ouders/verzorgers van jonge kinderen, actief betrokken zijn bij het studeren.

Leerlingen voorspeel middag

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het is erg leerzaam en goed voor de leerlingen om al vroeg in hun leerproces kennis te maken met het voorspelen voor publiek.

Aan het eind van het seizoen mogen alle leerlingen laten zien wat zij geleerd hebben. Hiervoor maak ik gebruik van de pittoreske ruimte van het Mosterdzaadje. Dit zijn geweldige momenten voor zowel docent als leerlingen en publiek!

Daarnaast doe ik regelmatig mee aan evenementen en geef concertjes met een leerlingen strijkersorkest, zoals Summerpark festival, Sinterklaas vieringen op de bso en concertjes in verzorgingscentra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA